Hiển thị 12 Kết quả
Chưa phân loại

Sửa mũi đẹp – Lấy Lộc đầu năm

Theo những nhà nhân tướng học thì mỗi một đặc điểm trên gương mặt đều mang những ý nghĩa nhất định về mặt tướng số. Trong đó, tướng mũi là đại diện cho tài vận, phú quý của một người. Tướng mũi xấu tài vận cũng không tốt, tướng mũi hếch thì tiền tài không giữ …